Restaurante o Paseo , Ronda fontiñas 91-93 , 27002 Lugo